Міжнародно-правові акти з прав дитини

1924 р. – Женевська декларація прав дитини.
1948 р. – Загальна декларація прав людини (ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН

10 грудня 1948 Опублікована в СРСР у 1988 р.)
1959 р. – Декларація прав дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 р.)

1989 р. – Конвенція про права дитини.

Перелік прав дитини (скорочений)
(наводиться по Конвенції про права дитини)

 

Стаття 2. У всіх дітей рівні права незалежно від національності, статі, релігійних чи політичних переконань.Стаття 6. Право на життя. Виживання і вільний розвиток.
Стаття 8. Право на збереження своєї індивідуальності.
Стаття 9. Право на спілкування з обома батьками.
Статті 12 і 13. Право вільно висловлювати свої погляди та думки.
Стаття 14. Право сповідувати будь-яку релігію.
Стаття 15. Право на свободу асоціації та мирних зборів.
Стаття 16. Право на захист від посягання на особисте життя, таємницю листування, честь і репутацію.
Стаття 17. Право на доступ до інформації.
Стаття 19. Право на захист від усіх форм насильства.
Стаття 27. Право на гідний рівень життя.
Стаття 28. Право на освіту.
Стаття 31. Право на відпочинок і дозвілля.
Стаття 32. Право на захист від економічної експлуатації та виконання небезпечної для життя роботи.
Стаття 37. Право на захист від жорстокого поводження.
Стаття 38. Діти, які не досягли 15-річного віку, не повинні брати участь у військових діях.
Стаття 40. Право на гуманне поводження з дітьми при порушенні ними закону.

Національга дитяча гаряча лінія