Скибінська Рита Валеріївна

     медичний стаж: 27 років

 

 

У  навчальному закладі КЗ ДСШ “Світоч” організована робота медичного кабінету та двух ізоляторів ( у старшому та молодшому корпусах). Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Для роботи медичного персоналу, організації медичного обслуговування школярів у школі створені всі необхідні умови. У медичному кабінеті працює старша медична сестра Скибінська Рита Валеріївна,  яка веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечує їх своєчасне поповнення.

У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів школярів та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надає невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників  навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Завдання та обов’язки медичної сестри

1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я.

2. Комплектує набори медичного інструментарію відповідно до виду операції.

3. Готує та стерилізує матеріал.

4. Володіє методикою забору матеріалу для лабораторних досліджень.

5. Несе відповідальність за витрати медикаментів.

6. Володіє методами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, труєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

7. Володіє етодами асептики та антисептики.

8. Веде медичну документацію.

9. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.

10. Дотримується принципів медичної деонтології.

11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Міністерство охорони здоров’я затвердило примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у медпункті закладів освіти.