«Хімічні властивості солей».8 клас  65____.8_

Костенко Наталія Іванівна, вчитель хімії, педагогічний стаж – 33 роки, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Тема. «Хімічні властивості солей».

Мета: Розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі властивостей середніх солей, розвивати навички та уміння складати рівняння хімічних реакцій  на прикладі хімічних властивостей середніх солей – взаємодія з металами , кислотами, лугами, іншими солями.

Тип уроку-поглиблення і систематизація знань.

Форми роботи –розповідь вчителя і учня, демонстаційний експеримент, демонстрація відеодосліда,робота з опорною схемою,  лабораторна робота, розв’язання експериментальної задачі проблемного характеру, робота в малих групах., використання тестових технологій.

Оборудование и реактивы.

Образцы солей-хроматы, бихроматы, медный купорос, калий перманганат, хлоридная и сульфатные кислоты, железный гвоздь, барий хлорид , натрий сульфат,  пробирки, штатив, натрий хлорид, раствор соды,универсальная индикаторная бумага., диск с видеоопытами.


Урок по теме “Химические свойства металлов”  61____-10_

Костенко Наталія Іванівна, вчитель хімії, педагогічний стаж – 33 роки, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Тема. Химические свойства металлов.

Цели: Рассмотреть химические свойства металлов как простых веществ с точки зрения окилительно-восстановительных реакций., сформировать умения сравнивать химическую активность металлов, составлять уравнения реакций, которые характеризуют химические свойства металлов., научить используя электрохимический ряд напряжения металлов , предсказывать образования продуктов реакции.

Оборудование и материалы:  Периодическая система Д.И.Менделеева., штатив с пробирками., реактивы -магний , цинк, медь. железо , раствор медного купороса и соляной кислоты, диск с видео опытами.