План-конспект уроку з англійської мови для учнів 6 класу.

Тема уроку: «Travelling»

Учитель: Бурикіна І.О. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « учитель-методист».


План-конспект відкритого уроку з англійської мови для учнів 11 класу. Тема уроку: « God Save the Queen!»109_God_Save_the_Qu

Учитель: Бурикіна І.О. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « учитель-методист».

Мета урокупрактична, розвиваюча, освітня, виховна.


План-конспект уроку-“ We are in Ukraine” (методична розробка уроку англійської мови у 5-А класі)107_YUk

Підготувала і провела: Асєєва Тетяна Іванівна, вчитель англійської мови.
Кваліфікаційна категорія «Вчитель вищої категорії».

Тема уроку:  We are in Ukraine
Цілі уроку: практичні, освітні, розвивальні, виховальні.
Обладнання:  картки, підручник “English 5 “  Калініна, картки з завданням до аудіювання, комп’ютерна презентація.


План-конспект уроку-«Канікули. Подорож» (методична розробка уроку з німецької мови в 11-А класі)106_KbW

Підготувала: Асєєва Тетяна Іванівна, вчитель німецької мови. Кваліфікаційна категорія  «Вчитель вищої категорї”
Тема:  Ferien. Reisen.
Цілі: Активізувати вживання лексики з теми.


План-конспект уроку-подорожі для 4 класу з теми “Лондон”72___2013_

Торохтій Ніна Олексіївна– вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 16 років,  кваліфікаційна категорія –  спеціаліст ІІ категорії.

Тема уроку: Лондон

Мета уроку: -розширення лінгвістичного кругозору учнів, придбання знань про Великобританію.Активізувізація лексики по темі “Лондон”. Провести  практику мовленнєвої діяльності: монологічного та  діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма.

Задачі:
Розвиваюча:
– розвиток мовних здібностей учнів, вміння самостійної роботи, творчого мислення, готовності до комунікації,творчу фантазію, ініціативу у здійсненні іншомовноїмовленнєвої діяльності, пізнавальний інтерес.

Виховна:

  • –  прищеплювати інтерес до традицій англомовних країн.
  • –  виховувати вміння працювати в колективі, групі, парі.
  • -виховувати повагу до культури англійської народу.

Обладнання:

  • – картки
  • – тест
  • – Кас.Chatterbox 3, Карп’юк 4.

Урок англійської мови в 2 класі71__Winter_holiday

Торохтій Ніна Олексіївна– вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 16 років,  кваліфікаційна категорія –  спеціаліст ІІ категорії.

ТЕМА:Winter Holidays.

МЕТА:Активізувати знання, вміння та навички учнів з англомовного спілкування.

ЗАДАЧІ:

1.Навчальна: Введення та відпрацювання лексичного матеріалу по темі «Winter holidays»,    продемонструвати вживання та відпрацювати ГС:Ican…Ican’t… Iliketo…Idon’tlike…

2.Виховна: Виховувати любов до друзів, культуру мовлення і поведінки.

3.Розвиваюча: Розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять, навички письма, монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання.

4.Практична: Навчити розповідати про зимові ігри.

ОБЛАДНАННЯ: Підручник, дошка, картки з цифрами та кольорами, предметні та сюжетні малюнки.

ТИП УРОКУ:комбінований


Урок аглійської мови в 3 класі з теми “Sport”69____4__2009

Торохтій Ніна Олексіївна– вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 16 років,  кваліфікаційна категорія –  спеціаліст ІІ категорії.

Тема: Sport. ГС: I can… I can’t.           

Задачи: 1. Закреплять лексический и грамматический материал по теме.

2. Развивать память, внимание, мышление, воображение, навыки чтения, аудирования, письма, диалогической и монологической речи.

3. Воспитывать культуру поведения.

4. Научить использовать в устной и письменной речи лексический и грамматический материал.

Оборудование: учебник, кассета, картинки по теме, медали, микрофон, костюм репортера, карточки.

Тип урока: комбинированный.


Позакласний захід з німецької мови для 3 класу54_dL8

Асєєва Тетяна Іванівна – вчитель німецької мови, кваліфікаційна категорвя – вища, педагогічний стаж – 31 рік

Назва заходу: «The mitten»

Форма: театральна вистава

Мета: виховувати та підтримувати у школярів мотивацію до оволодіння іноземною мовою, розвинути в учнів навички слухання та говоріння, розвинути в учнів інтерес до творчості .

Наочність: костюми, декорації, музичний супровід.


Урок з німецької мови з теми “Музика”53_Thema_Musik

Асєєва Тетяна Іванівна – вчитель німецької мови, кваліфікаційна категорія – вища, педагогічний стаж – 31 рік

Thema: Musik.

Ziele: den Gebrauch der lexischen und grammatischen Redemittel, der Sprüche in interaktiven Arbeits- und Übungsformen zum Thema Musik zu trainieren; die Informationskultur der Schüler durch sprachliche landeskundliche Aspekte bei der Projektarbeit und Untersuchungstätigkeit zu formen und weiterzuentwickeln; Rollenspiel „Telefongespräch „Die Einladung zum Konzert“ Präsentationsarbeit „Berühmte Komponisten“; die Schüler zu motivieren , ihre Interessen, Vorlieben, Vermutungen und ihr Weltwissen durch soziokulturelle Aspekte der Sprache einzubringen.

Anschauungsmittel: CD-s, Multimediatafel, Computer, Bilder, Foto der Komponisten.

 

Презентація


История английской и американской рок и поп музыки (Сценарий общешкольного мультимедийного страноведческого мероприятия для учащихся 5-1150______________

Бурикіна Інна Олександрівна – вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 26 років, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, переможець регіонального конкурсу «За досягнення у викладанні англійської мови» (ТЕА)(2004 р.),

Сценарий общешкольного мультимедийного страноведческого мероприятия для учащихся специализированных классов с углублённым изучением английского языка (5-11 кл.)

Тема: «История английской и американской рок и поп музыки»
Цели:
1. Способствовать развитию творческих способностей учащихся.
2. Совершенствовать навыки учащихся в говорении, чтении, аудировании на английском языке.
3. Воспитывать у учащихся интерес к изучению английского языка.
4. Способствовать расширению кругозора учащихся.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, компьютерные презентации, карточки.


Урок для учащихся 10 класса по теме: «Кельты. Римская Британия». ( Спецкурс «Страноведение»).49____10___

Бурикіна Інна Олександрівна – вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 26 років, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, переможець регіонального конкурсу «За досягнення у викладанні англійської мови» (ТЕА)(2004 р.),

Задачи урока:
1. Практическая:систематизировать, проконтролировать знания учащихся по темам:
1. Основные сведения о Великобритании.
2. Первобытное общество на территории Британских островов. Кельты.
3. Завоевание Британии римлянами.

2. Развивающая: способствовать развитию языковой догадки учащихся, умения переносить полученные знания в новую ситуацию

3. Образовательная: способствовать расширению кругозора учащихся в процессе знакомства с историей и культурой Великобритании;

4. Воспитательная: воспитывать у учащихся интерес к стране изучаемого языка, умение работать в команде, культуру общения.
Оснащение урока:
1. Компьютер.
2. Презентация в Power Point.
3. Учебники: Ю.Голицинський «Країнознавство», О. Вигран «Meet Great Britain»
4. Раздаточный материал – тесты.


Урок англійської мови в 3 класі з теми “Їжа”48___

Македонська Марія Пилипівна – вчитель французької та англійської мов, педагогічний стаж – 37 років, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, “Відмінник освіти України”

Тема: «Food»
Цель урока: развитие языковой компетентности.
– Образовательный компонент цели: развитие навыков чтения, письма по теме «Food”.
– Развивающий компонент цели: развитие мотивации к изучению языка, навыка языковой догадки, интеллекта, памяти, совершенствование памяти.
– Воспитательный компонент цели: воспитывать у учащихся активную жизненную позицию. Задачи урока
– Обобщить пройденный лексический материал.
– Повторить конструкция: I like, I don’t like.
– Учить строить связное высказывание на английском языке на уровне предложений коротких рассказов.
Оборудование: компьютер, проектор, тематические карточки, магнитофон. Тип урока: повторительно-обобщающий.
Форма урока: урок-путешествие.
Формы организации работы учащихся: групповая, индивидуальная, коллективная.


Урок англійської мови в 8 класі з теми “Money and shopping “45_MQX

Завалко Олена Георгіївна – вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 22 роки, кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії

Тема. Money and shopping (8 клас, New Opportunities pre-intermediate)
Мета. Формувати ставлення учнів до грошей, ознайомити з новою лексикою за темою та ввести їх в мову учнів, продовжувати розвивати навички аудіювання, читання, навички діалогічного та монологічного мовлення, вчити дітей виділяти головне, співпрацювати у групах, вислуховувати позицію інших та висловлювати свою думку.


Урок англійської мови в 1 класі. “DOMESTIC ANIMALS”42__1_-2-

Торохтій Ніна Олексіївна– вчитель англійської мови, педагогічний стаж – 16 років,  кваліфікаційна категорія –  спеціаліст ІІ категорії.

ТЕМА: Домашні тварини.
МЕТА: Удосконалення знань, умінь та навичок з англомовного спілкування.
ЗАДАЧІ:
1.Навчальна: Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою. ГС: I like… I don’t like…
2.Виховна: Виховувати любов до тварин.
3.Розвиваюча: Розвивати навички читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення.
4.Практична: Вивчити назви домашніх тварин. Навчитися розповідати про свої уподобання. Навчити читати літеру Іі в закритому складі.

ОБЛАДНАННЯ: картки з зображенням домашніх тварин, проектор, схема для опису тварин, зошити з завданнями з письма, картка з вправами для читання.

ТИП УРОКУ: комбінований
Презентація до уроку


Тема урока: «Nous aimons le français»20___Nous_aimons_l
Македонська Марія Пилипівна, вчитель французької та англійської мов
Педагогічний стаж – 34роки.
Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – «учитель –методист».

Тип урока: урок развития речевых умений в аудировании, чтении, говорение, монологической и диалогической речи, письме.
Форма урока: урок-игра
Задача: активизировать знания, умение и навыки учеников в общении на французском языке.