ПАМ’ЯТКА «ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ»

1. Активно працювати на уроці: уважно слухати і відповідати на запитання.

2. Якщо щось незрозуміло, не соромитися задати питання.

3. Уважно і докладно записувати завдання з/Files/images/мальчик.gif
 кожного предмета.

4. Вчитися користуватися довідниками і словниками, щоб вміти з’ясовувати значення незнайомих слів і виразів.

5. Навчитися знаходити цікаву потрібну інформацію за допомогою комп’ютера.

6. Важкий матеріал уроку треба повторити в той же день, щоб відразу закріпити його і запам’ятати.

7. Виконуючи домашнє завдання, треба не просто думати, що треба зробити, а ще й вирішувати, за допомогою яких засобів і прийомів цього можна досягти.

8. Не соромитися звертатися за допомогою до дорослих і однокласникам.

9. Перед виконанням домашньої роботи потрібно переконатися, що в щоденнику записані всі завдання.

10. Потрібно вирішити, в якій послідовності краще виконувати завдання і скільки часу знадобиться на кожне з них.

11. На письмовому столі має лежати тільки те, що необхідно для виконання одного завдання. Після його завершення зі столу прибираються вже використані матеріали, і кладуться ті навчальні приладдя, які необхідні для виконання завдання по наступного предмету.

12. У процесі приготування домашнього завдання необхідно робити перерви.

13. Вивчаючи заданий матеріал, спочатку треба його зрозуміти, а вже потім запам’ятати.

14. Перед виконанням письмової роботи необхідно вивчити всі правила, які тобі можуть згодитися.

15. Читаючи підручник, треба ставити собі запитання по тексту.

16. Дізнаючись нові поняття і явища, треба пов’язувати їх за змістом з уже відомими раніше.

17. Велике завдання необхідно розбивати на частини і працювати над кожною з них окремо.

18. Якщо заданий текст (для вивчення чи заучування), то читай його уважно, намагайся у всьому розібратися, зіставляти з малюнками, схемами, кресленнями, користуйся словником, наводь свої приклади. Читаючи текст, намагайся спочатку запам’ятати головне. Для цього виділи основні думки, поділи текст на частини і склади план.

19. Те, що важко запам’ятовується (дати, визначення, імена, формули, назви) – випиши на поля зошита чи в окремий зошит. Заучуй, згадуючи їх місце в тексті.

20. Обов’язково перевір, чи досягнув ти потрібного результату.

21. Готуватися до творів і доповідям треба заздалегідь, рівномірно розподіляючи навантаження, а не залишати таку відповідальну роботу на останній день.

22. Необхідно вміти користуватися картами і схемами і використовувати їх при підготовці усних уроків.

23. Треба складати план усної відповіді та перевіряти себе