Науково-методична тема роботи школи на 2020-2021 н.р.:

«Формування компетентної особистості, яка впливає на особисту освітню траєкторію, здатну до самовизначення, самореалізації та ухвалення відповідальних рішень на морально-етичних принципах з дотриманням прав людини, бути відповідальним за свою державу»

 

 

 Зміст методичної роботи в ДСШ «Світоч»

  1. Озброєння вчителів методикою особистісно-орієнтованого підходу до учнів у процесі навчально-виховної діяльності, методикою реалізації вимог навчальних програм.
  2. Впровадження в практику досягнень періодичної, психологічної науки, передового педагогічного досвіду, новацій.
  3. Озброєння вчителів та вихователів практичними навичками і методикою комплексного використання  ТЗН та ІКТ, а також наочних посібників,  раціонального використання часу, засвоєння теоретичного матеріалу і вироблення практичного застосування їх в основному на уроці.
  4. Оволодіння педагогами методикою ведення таких форм навчання як  лекція, семінар, практикум, диспут; проектною методикою; вчити учнів учитися, самостійно здобувати, поглиблювати знання, одержані на уроці (формувати  самоосвітню, інформаційну компетентності).
  5. Організація обміну досвідом роботи вчителів-методистів, старших учителів, відмінників освіти, мета досвіду та його реалізація.

Структура методичної служби КЗ ДСШ «Світоч» ДМР ВР ЗО