Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)  заяв про випадки булінгу (цькування)

  1. Здобувач освіти, педагогічний працівник зобов’язаніповідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких він (вона) був(ла)  особисто або про які отримав(ла) достовірну інформацію від інших осіб.
  2. Батьки мають право подавати керівництву закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
  3. Після отримання інформації про випадки булінгу (цькування) працівник школи  інформує директора школи про випадок булінгу у письмовій формі.
  4. Директор школи здійснює прийом заяв та повідомлень про випадки булінгу (цькування) від здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних працівників або інших працівників закладу освітистосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,свідком якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.
  5. Директор розглядає заяви та видає наказ про проведення розслідування випадків булінгу (цькування)  із визначенням уповноважених осіб, що входять до складу комісії з розгляду випадку булінгу (цькування).

До комісії входять: директор закладу освіти, заступник директора з навчально-виховної роботи,  класний керівник, соціальний педагог,  практичний психолог, батьки постраждалого (жертви булінга) та кривдника (булера), інші особи, які стали свідком або підозрюють про вчинення дій або бездіяльність учасників освітнього процесу, або отримали достовірну інформацію від інших осіб незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

  1. За результатами розслідування комісія приймає рішення щодо підтвердження (або не підтвердження) випадків булінгу,відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування), застосування відповідних заходів реагування на доведені випадки, такі  як:  притягнення до дисциплінарної відповідальності педагогічних працівників  або   здобувачів освіти, які допускають дії або бездіяльність, внаслідок чого заподіяна психічна та/або фізична шкода, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинена соціальна ізоляція потерпілого.
  2. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
  3. Якщо комісія визнала випадок як булінг (за наявностісистематичності (повторюваності) діяння, наявності сторін – кривдника (булера), потерпілого (жертви булінгу), спостерігача(ів) (за наявності), дій або бездіяльності кривдника, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого), а не одноразову конфліктну ситуацію, то заклад освіти повідомляє Службу (управління) у справах дітей по _______________ району та ____________відділення поліції ГУНП в Запорізькій області (ювенальна поліція).
  4. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий (батьки) не згодний(ні) зрішенням комісії  за результатами проведеного розслідування, торозглядати скаргу та перевіряти факти, викладені у скарзі, поданою здобувачем освіти, батьками, законними представниками, а також педагогічними працівниками має освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань.
  5. За результатами проведених перевірок освітній омбудсмен приймає рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надає рекомендації закладу освіти, повідомляє правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства.

                     

Бланк заяви