У процесі самовизначення можна виділити три основних етапи:

  • самопізнання,
  • самовиховання
  • власне самовизначення.

Самопізнання

  1. Требавивчити, які вимоги до особистості виконавця (здатностей, рис особистості, інтелекту, емоційно-вольової сфери) пред’являє даний клас професій.

Пізнання цього боку особистості вимагає ознайомлення із психологічною класифікацією професій. Є.А. Климов пропонує спочатку ознайомитися з картою світу професій, що заснована на вивчені того, як у певній професії переломлюються людські відносини. При цьому виділяє п’ять класів відносин: «людина – природа», «людина – техніка», «людина – людина», «людина – знакова система», «людина – художній образ». Ця класифікація занадто строго визначена, щоб походити на реальне  життя професії, але вона допоможе зробити перший вибір між цими п’ятьма класами або встановити комбінацію класів.

  1. Требазадуматися над своїми сформованими інтересами, поставити перед собою питання: «Чому мені це подобається?».

Не кожний у змозі дати на нього відповідь. Але  якщо воно поставлене, то дозволить помізкувати над ним і, цілком можливо, приведе до правильної відповіді. Захоплення може бути викликано бажанням порадувати близьких людей або через які-небудь асоціації, пов’язані із захопленням. Але в професії людина не може триматися тільки на цьому, якщо в неї не вистачає здібностей. Тому потрібно вводити постійне виправлення на захоплення в дитинстві, у школі: чим викликані вони?

  1. Самопізнання в контексті певної професії або спеціальності передбачаєспостереження конкретної діяльності.

Слід пам’ятати, що людина обирає не клас професії. Клас – це розумове утворення, за допомогою якого ми впорядковуємо досвід сприйняття і поєднуємо для простоти схожі об’єкти в одне. Людина обирає  рід діяльності, спеціальність. Про кожну спеціальність треба думати не тільки в термінах її класу, але й у термінах складових її діяльностей і дій. Питання «Що робить людина даної спеціальності, яка працює на конкретному місці?» є головним. Для більш глибокого ознайомлення зі змістом професійної діяльності з певної спеціальності потрібно цю діяльність спостерігати, спостерігати в реальності, а не в кіно, де події спотворюються відповідно до художньої ідеї.

  1. Самопізнання буде більш повним, якщоспробувати виконувати певну діяльність.

Будь-яка інформація, отримана з офіційних документів або яких-небудь інших джерел, неповна. Треба шукати певний випадок, щоб випробувати себе в певній діяльності. Однак у світі професій є такі спеціальності, для виконання яких потрібна тривала підготовка. Для того, щоб обрати професію, треба оцінити свою готовність до такої професії, потрібно обрати той аспект діяльності, який можна моделювати окремо, наприклад: чи боїтесяви висоти? Як переносити перенавантаження? І багато чого іншого.

  1. Важливий елемент самовизначеннявідношення до професії або спеціальності.

Психологи давно встановили, що успішність діяльності визначається не тільки здібностями, але й силою мотивації. Точніше, силою бажання працювати за даною спеціальністю. Наші бажання тісно пов’язані із загальною системою цінностей, з ідеалами, із загальною орієнтацією особистості та минулим досвідом. Якщо цей досвід був сприятливий, то і бажання більше, оскільки досвід створює